අප ගැන

අනුශාසක මණ්ඩලය

 1. ශ්‍රී කල්‍යාණි යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ ලේඛකාධිකාරී, ත්‍රිපිටකාචාර්ය, ත්‍රිපිටක විශාරද, 
  ගල්දූව ආරණ්‍ය සේනාසන අධිකාරි ගරු පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ
   
 2. අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ අනුනායක ගරු පූජ්‍ය වෙඬරුවේ උපාලි ස්වාමීන් වහන්සේ

නිලධාරි මණ්ඩලය

 1. පූජා නිර්මාතෘ ගරු සභාපති
  වෛද්‍යාචාර්ය, ජ්‍යොතිෂ්‍යාචාර්ය. සාමවිනිසුරු, දේශමාන්‍ය, විශ්ව කීර්තී
  වීරවංශ පතිරණ මහතා
   
 2. ගරු ලේකම්
  ඒ. එම්. ඒ. පී. දිසානායක මහතා
   
 3. ගරු භාණ්ඩාගාරික
  ඩබ්ලිව්. ජී. එස්. කේ. චන්ද්‍රසිරි මහතා
   
 4. ගරු සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
  සුදත් මෙන්ඩිස් මහතා
  එච්. එම්. තිලකරත්න මහතා
   
 5. ගරු උප සභාපති
  ප්‍රේමසිරි වල්ගමගේ මහතා
   
 6. ගරු උප ලේකම්
  සරත් නිමල් පෙරේරා මහතා
   
 7. ගරු උප භාණ්ඩාගාරික
  දිමුතු චතුරංග පෙරේරා මහතා
   
 8. ගරු ප්‍රධාන සම සංවිධායිකා
  ජයන්ති බාලසූරිය මැණිකේ මහත්මිය
   
 9. ගරු ප්‍රධාන සම සංවිධායක වරු
  එම්. නන්දසිරි මහතා
  එස්. තිලකවර්ධන මහතා
  උපාලි නුගලියද්ද මහතා
  සුනිල් වික්‍රම ආරච්චි මහතා
  කේ. ජයතිස්ස මහතා
  ඩී. ජයරත්න දොලවත්ත මහතා
  නිහාල් රණවීර මහතා

සංවිධායක මණ්ඩලය

ගරු සංවිධායක

 1. නිශාන්ත දිසානායක මහතා
 2. ආර්. බෝපගේ මහතා
 3. බී. ඒ. ජූඩ් ප්‍රියන්ත මහතා
 4. ඩී. ඩී. ඩබ්ලිව් චන්ද්‍රලාල් මහතා
 5. ජයරත්න රූපසිංහ මහතා
 6. ඉන්දික ප්‍රසන්න මහවත්ත මහතා
 7. රන්ජන් රත්නසිරි මහතා
 8. රංජිත් කුලරත්න මහතා
 9. ඩබ්. ඒ. ජයසුමන මහතා
 10. ජේ.එස්. පෙරමුණ මහතා
 11. ජයන්ත රණවීර මහතා
 12. අනුර සමන් මහතා
 13. ඒ. ඩී. බිනොක නිශාන්ත චාමර මහතා
 14. ජී. අජිත් ශාන්ත ලාල් සොයිසා මහතා
 15. ඩබ්ලිව්. ආර්. පී. ජයතිලක මහතා
 16. ජී. චානක මහේෂ් මහතා
 17. රසිත නිපුනක පතිරණ මහතා
 18. සමන් කනහැර ආරච්චි මහතා

ගරු සංවිධායිකා

 1. දර්ශනී වල්ගමගේ මහත්මිය
 2. එන්. ඒ. මාලනී ස්වර්ණලතා මහත්මිය
 3. ශ්‍රියා නානායක්කාර මහත්මිය
 4. ස්වර්ණා නානායක්කාර මහත්මිය
 5. එච්. එම්. බණ්ඩාරමැණිකා මහත්මිය
 6. කේ. රේණුකා ද සිල්වා මහත්මිය
 7. ජී. ඩබ්ලිව්. නන්දනී කුසුමලතා මහත්මිය
 8. ජී. ජී. පද්මා රංජනී මහත්මිය
 9. පුෂ්පකාන්ති සේනානායක මහත්මිය
 10. රංජනී කුලසේකර මහත්මිය
 11. ලංකා ප්‍රියදර්ශනී කුමාරි මහත්මිය
 12. එච්. එම්. බණ්ඩාරමැණිකා මහත්මිය (රම්‍යා ස්ටෝර්ස්)
 13. කුමාරි දිසානායක මහත්මිය