ව්‍යවස්ථාව

සංවිධානයේ නම : සුමග පදනම
සංවිධානයේ ස්ථානගත වීම : දීප ව්‍යාප්තව පෞරාණික විහාරාරාමවල

සංවිධානයේ ලිපිනය
ඩේවිඩ් මෙරික් පීරිස් මාවත,
අංක 29/03/10,
ඊගල් පාක්,
ගම්/යක්කල.

දුරකථන අංක
033 2231 873
033 2226 728
077 7479 046
077 7600 060
071 2208 592

දැක්ම : දීප ව්‍යාප්තව මහා සංඝරත්නය මුල් කොට සසුනට මෙහෙවරක් සිදු කිරීම
පෞරාණික පූජනීය ස්ථාන ඇතුළු අනෙකුත් විහාරාරාමවල අඩුපාඩු පිරිමැසෙන ආකාරයට බෞද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ආවාස පරිෂ්කාර භාණ්ඩ සපයමින් පුද පූජා පැවැත්වීම මගින් ලක්දිව ජනතාව බෞද්ධ ශාසනයේ උන්නතිය උදෙසා මෙහෙයවීම. සසුනට පැහැදිලි මෙහෙවරක් ඉටු කිරීම
 

අරමුණු

 • 1. වාර්ෂිකව හෝ අවශ්‍ය වන පරිදි තෝරාගත් පෞරාණික බෞද්ධ පූජනීය ස්ථානයක් කේන්ද්‍ර කරගත් විහාරාරාම සංඛ්‍යාවක් විෂයෙහි එම විහාරස්ථානවල අඩුපාඩු පිරිමැසෙන ආකාරයට දානමය පුද පූජා සංවිධානය කර ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් පන්සල සමග ජනතාවගේ පවතින සම්බන්ධතාව වර්ධනය කරවීම සහ ඒ තුළින් ගුණාත්මක සමාජයක් බිහි කිරීමට කටයුතු කිරීම
 • 2. මෙම සහභාගිත්වය හා දායකත්වය මගින් අනාගත පරපුර තුළ බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන සහ ඒ හා සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහිත් රත්නත්‍රය කෙරෙහිත් ගෞරවාදරය පෙරදැරි ශ්‍රද්ධා භක්තිය වර්ධනය කරවීම.
 • 3. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ගෞරවය සහ වටිනාකම අර්ථ දක්වමින් ගිලිහී යන භික්ෂු සමාජයෙහි උන්නතිය ඇති කිරීම උදෙසා දේශනා වැඩ සටහන් පැවැත්වීම.
 • 4. ලක්දිව ආවේණිකව පවතින චාරිත්‍ර හා වාරිත්‍ර තුළත් අළුත් සමාජය දැනුවක් කරමින් මිනිසුන්ගේ අධ්‍යාත්මික ගුණ වගාව සඳහා වැඩ සටහන් සිදුකිරීම.
 • 5. තරුණ ප්‍රජාවගේ ඉදිරි දැක්ම පිණිස ආගමානුකූල දියුණු මාර්ග සලසා ගැනීමට වැඩ සටහන් ග්‍රාමීය මට්ටමෙන් දියුණු කිරීම.

ආයතනික ව්‍යුහය

 • 1. මහා සංගමයේ පත් වූ සියලු නිලධාරීන් සහ සාමාජිකයන් දීප ව්‍යාප්ත ව විධායක කමිටුවයි.
 • 2. දිස්ත්‍රික් මට්ටමෙන් පහසු බල ප්‍රදේශවල මහා සංගමය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන,
  උප සංගම් සභාපතිවරු
  ලේකම්
  භාණ්ඩාගාරික ලෙසින්
  නිලධාරි මණ්ඩල සහිතව ශාඛා සමිති පිහිටුවීම.

නීතිරීති

 • 1. වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමක් පවත්වා ලේකම්, භාණ්ඩාගාරික ඇතුළු අවම සංඛ්‍යාව 12 දෙනෙකුගෙන් යුතු කාරක සභික සංවිධායක මණ්ඩලයක් පත් කර ගත යුතු වේ. මෙම වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමට කාරක සභික සංවිධායක කමිටු සාමාජිකයින් ඇතුළු සියලු සාමාජිකත්වය වෙත ආරාධනා කළ යුතු වේ.